EXPRESS BISTRO KATOWICE

Informacjaprawna

Express Bistro Katowice
Pizzeria Sycyliana Barbara Stoszek
Mysłowicka 28
40-487 Katowice

Krajowy Rejestr Sądowy: CEIDG
Numer KRS: 9542304646